NL / EN
RoosjePierson

Opgericht in 1959, het Roosje Pierson Fonds is een fonds afkomstig uit de erfenis van H.D. Pierson.

Over Roosje Pierson

Het H.D. Pierson Familiefonds werd in 1959 opgericht door tante Roosje Pierson ten behoeve van afstammelingen van haar grootouders Pierson-Gildemeester en Van Goudoever-Mendes de Leon.

Het beginkapitaal van het fonds was afkomstig uit de erfenis van haar vader, H.D. Pierson.

Later zijn daaraan nog bedragen toegevoegd door andere familieleden van Roosje Pierson.

In de wandeling wordt het fonds ook wel aangeduid als het Tante Roosje Fonds of als het Pierson Familiefonds.

Aanvraag

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door afstammelingen van de genoemde grootouders. De opbrengsten van het fonds zijn bescheiden.

  • Voorzitter Ted van Dam Merrett
  • Penningmeester Jan Hendrik van Dorp

Criteria voor toekenning van een toelage

Een aanvraag moet betrekking hebben op financiële ondersteuning van een direct familielid ten behoeve van een opleiding of van een project dat een “opstap” betekent voor een toekomstige werkkring.

Een aanvraag moet vergezeld worden van een plan ter onderbouwing van de gevraagde bijdrage, inclusief een financiële onderbouwing door middel van een begroting die ook duidelijk aangeeft wat de eigen bijdrage zal zijn.

Als richtlijn geldt dat bijdrages verstrekt worden in de orde van grootte van EUR 1.000-2.000 per aanvraag. In bijzondere gevallen kan de bijdrage over meer dan een jaar gespreid worden, of kan deze verstrekt worden in de vorm van een lening.

Als U denkt een project te hebben dat in aanmerking zou kunnen komen voor een toelage uit het fonds, aarzel niet om per e-mail contact met de secretaris van het bestuur op te nemen, of met een van de andere bestuursleden!

Stuur aanvraag per mail

Roosje Pierson Fonds © 2024

Roosje Pierson Fonds